Kuinka olla vuorovaikutuksessa LLM:iden kanssa LangChainin avulla?

Kuinka Olla Vuorovaikutuksessa Llm Iden Kanssa Langchainin AvullaSuuret kielimallit eli LLM:t ovat tehokkaita hermoverkkoalgoritmeja, joiden avulla voidaan rakentaa chatbotteja, jotka hakevat tietoja käyttämällä luonnollisten kielten komentoja. LLM:ien avulla koneet/tietokoneet voivat ymmärtää luonnollista kieltä paremmin ja luoda kieltä ihmisten tavoin. LangChain-moduuli toimii myös NLP-mallien rakentamisessa. Sillä ei kuitenkaan ole sen LLM:ää, mutta se mahdollistaa vuorovaikutuksen monien erilaisten LLM:ien kanssa.

Tämä opas selittää prosessin vuorovaikutuksessa suurten kielimallien kanssa LangChainin avulla.Kuinka olla vuorovaikutuksessa LLM:iden kanssa LangChainin avulla?

Jos haluat olla vuorovaikutuksessa LLM:ien kanssa LangChainin avulla, seuraa tätä yksinkertaista vaiheittaista ohjetta esimerkkeineen:Asenna moduulit vuorovaikutukseen LLM:iden kanssaEnnen kuin aloitat vuorovaikutuksen LLM:ien kanssa LangChainin avulla, asenna ' langchain ” moduuli seuraavalla koodilla:

pip Asentaa langchainAsenna OpenAI-kehys käyttämällä sen API-avainta vuorovaikutukseen LLM:iden kanssa seuraavan koodin avulla:

pip Asentaa openaiTuo nyt ' sinä ' ja ' getpass ' käyttää OpenAI API-avainta koodin suorittamisen jälkeen:tuo meille
tuoda getpass

os.environ [ 'OPENAI_API_KEY' ] = getpass.getpass ( 'OpenAI API Key:' )Soitetaan LLM:lle

Tuo OpenAI-kirjasto LangChain-moduulista ja määritä sen toiminto ' llm ”muuttuja:

Tuo OpenAI osoitteesta langchain.llms

llm = OpenAI ( )


Sen jälkeen soita vain ' llm ”-funktio ja kehotekysely sen parametrina:

llm ( 'Kerro minulle vitsi' )Luo useita tekstejä LLM:ien avulla

Käytä gener()-menetelmää useiden kehotteiden kanssa luonnollisella kielellä luodaksesi tekstin LLM:stä ja tallentaaksesi ne ' llm_result ”muuttuja:

llm_result = llm.generate ( [ 'Haluan kuulla vitsin' , 'Kirjoita runo' ] * viisitoista )


Hanki '' -kansioon tallennettujen objektien pituus llm_result ' muuttuja generoi()-funktiolla:

vain ( llm_result.generations )


Kutsu vain muuttuja objektien indeksinumerolla:

llm_result.generations [ 0 ]


Seuraava kuvakaappaus näyttää tekstin, joka on tallennettu ' llm_result ”-muuttuja 0-indeksissään, joka tuottaa vitsin:


Käytä Genes()-menetelmää parametrilla indeksi -1 luodaksesi runon, joka on sijoitettu llm_result-muuttujaan:

llm_result.generations [ - 1 ]


Näytä luotu tulos tulosmuuttujassa saadaksesi palveluntarjoajakohtaiset tiedot, jotka on luotu edellisessä LLM:ssä generoidulla funktiolla:

llm_result.llm_outputSiinä on kyse vuorovaikutuksesta LLM:ien kanssa käyttämällä LangChain-kehystä luonnollisen kielen luomiseen.

Johtopäätös

Jos haluat olla vuorovaikutuksessa suurten kielimallien kanssa LangChainilla, asenna vain puitteet, kuten LangChain ja OpenAI, jotta voit tuoda kirjastoja LLM:ille. Anna sen jälkeen OpenAI API -avain käytettäväksi LLM:inä luonnollisen kielen ymmärtämiseen tai luomiseen. Käytä LLM:ää syöttökehotteelle luonnollisella kielellä ja kutsu sitä sitten luomaan tekstiä komennon perusteella. Tässä oppaassa on selitetty vuorovaikutusprosessi suurten kielimallien kanssa LangChain-moduuleilla.