Miten Grep kirjainkoko on herkkä?

Grepia käytetään muun muassa halutun toiminnallisuuden, tekstin tai hakemistojen suoran haun tietojen saamiseen, vastaavien tietojen etsimiseen ja muokkaamiseen, kirjainkokoherkkyyden käsittelyyn. Tässä artikkelissa opimme käsittelemään kirjainkoon herkkyyttä useilla esimerkeillä, jotka osoittavat käytettyjen komentojen havainnolliset tulokset.