Yhdenmukaisen LaTeX-symbolin käyttäminen

Yhdenmukaisen Latex Symbolin KayttaminenMatematiikassa kongruenttisymbolia käytetään osoittamaan kolmioiden välisiä yhtäläisyyksiä. Symboli (≅) on yhtäläisten (=) ja aaltoaaltomerkkien (~) yhdistelmä. Yhdenmukainen symboli on yksi geometrian yleisimmin käytetyistä symboleista, joka edustaa kolmioiden välistä suhdetta.

Tämä symboli saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta monet käyttäjät ovat toisinaan hämmentyneitä kirjoittaessaan sitä asiakirjankäsittelylaitteeseen. Saatat jo tietää, että LaTeX (asiakirjojen prosessori) vaatii lähdekoodia luodakseen yhdenmukaisen symbolin. Joten tässä opetusohjelmassa selitämme yksinkertaisen tavan kirjoittaa ja käyttää kongruenttisymbolia LaTeXissä.

Yhdenmukaisen LaTeX-symbolin käyttäminen

Aloitetaan esimerkillä todistaaksemme kongruenssi △ABC- ja △PQR-kolmion välillä SSS-kongruenssin kautta seuraavasti:

\documentclass { artikla }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { graphicx }
\usepackage { amssymb }
\alkaa { asiakirja }
\includegraphics { Kuvat / kuva.jpg }

ABC ja PQR ovat kaksi kolmiota. Todista siis, että molemmat kolmiot ovat yhteneväisiä vai eivät:

$$ \overline { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \overline { eKr } \cong \overline { QR } $$
$$ \overline { AC } \cong \overline { PR } $$

Edellisen havainnon mukaan kolmiot PQR ja ABC ovat yhteneväisiä SSS (Side – Side – Side) kongruenssin kautta.

\loppu { asiakirja }

Lähtö:

Vastaavasti voit myös käyttää epäyhtenäistä symbolia edustamaan, että kaksi kolmiota eivät ole yhteneviä. Todistetaan esimerkiksi kongruenssi △DEF:n ja △XYZ:n välillä seuraavasti:

\documentclass { artikla }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { amssymb }
\usepackage { graphicx }
\alkaa { asiakirja }
\includegraphics { Kuvat / kuva.jpg }

$$ \overline { OF } \nong \overline { XY } $$
$$ \overline { JOS } \nong \overline { YZ } $$
$$ \overline { DF } \nong \overline { XZ } $$

Edellisen havainnon mukaan kolmiot DEF ja XYZ eivät ole yhteneväisiä.

\loppu { asiakirja }

Lähtö:

Johtopäätös

LaTeX on fantastinen asiakirjaprosessori, jonka avulla käyttäjät voivat luoda tutkimuspapereita, artikkeleita ja teknisiä asiakirjoja. Se vaatii oikeat tiedot lähdekoodeista erikoismerkkien, teknisten symbolien jne. kirjoittamiseen. Samansuuntainen symboli on geometrinen symboli, jota voit käyttää kahden kolmion samankaltaisuuden kuvaamiseen. Olemme selittäneet, kuinka yhtenevä symboli kirjoitetaan ja käytetään LaTeXissä. Lisäksi olemme sisällyttäneet menetelmän epäyhdenmukaisten symbolien luomiseksi helposti.