Tekstin ja muotoilujen kohdistaminen LaTeXissa

How Align Text Formulates Latex

LaTeXin avulla voimme määrittää ja hallita asiakirjojen tekstin kohdistusta. Tässä opetusohjelmassa keskustelemme tekstilohkojen tai koko asiakirjan kohdistamisesta.

Tekstin kohdistaminen LaTeXissa

Oletuksena LaTeX tasaa tekstin täysin perustellulla menetelmällä. Useimmissa tapauksissa tämä menetelmä toimii hyvin, varsinkin kun käytetään matemaattisia kaavoja tai kemiallisia yhtälöitä.Jotta voimme kuitenkin käyttää mukautettua kohdistustapaa, meidän on tuotava ragged2e -paketti. Voit tehdä tämän asettamalla asiakirjan johdanto -osassa olevan merkinnän.käyttöpaketti [asiakirja] {ragged2e}

Alla oleva esimerkkikoodi näyttää ragged2e -paketin käyttämisen. Kuten mainittiin, teksti tasataan vasemmalle, ellei nimenomaisesti toisin mainita.asiakirjaluokka {artikla}
käyttöpaketti [utf8] {inputenc}
käyttöpaketti [asiakirja] {ragged2e}
alkaa{asiakirja}
otsikko {Tekstin tasaus}
kirjoittaja {Linuxhint}
maketitle
-osiossa {Ragged2e -paketin käyttäminen}
---------------------- TEKSTILOHKOT ----------------------
-------------------------------------------------- ------------
loppu{asiakirja}

Yllä olevan koodin pitäisi antaa alla esitetyn kaltainen malliasiakirja:

Vasen Tasaa teksti

Jos haluat käyttää asiakirjassa vasemmalle kohdistusta, käytä FlushLeft-komentoa. Vasemmanpuoleisen tekstin yleinen syntaksi on:alkaa{FlushLeft}

loppu{FlushLeft}

Seuraava esimerkkikoodi havainnollistaa huuhtelu vasemmalle -komennon käyttöä.

asiakirjaluokka {artikla}
käyttöpaketti [utf8] {inputenc}
käyttöpaketti [asiakirja] {ragged2e}
alkaa{asiakirja}
otsikko {Tekstin tasaus}
kirjoittaja {Linuxhint}
maketitle
-osiossa {Ragged2e -paketin käyttäminen}
alkaa{FlushLeft}
-------------- Asiakirjan sisältö täällä ---------------------
-------------------------------------------------- -------------
loppu{FlushLeft}
loppu{asiakirja}

Tämä tasaa tekstin vasemmalle; tässä on esimerkkituotos:

Tasaa teksti oikealle

Tasaa teksti oikealle käyttämällä RightAlign -komentoa. Sen syntaksi on:

alkaa{FlushRight}

loppu{FlushRight}

Seuraava esimerkki havainnollistaa komennon toimintaa.

asiakirjaluokka {artikla}

käyttöpaketti [utf8] {inputenc}

käyttöpaketti [asiakirja] {ragged2e}

alkaa{asiakirja}

otsikko {Tekstin tasaus}

kirjoittaja {Linuxhint}

maketitle

-osiossa {Ragged2e -paketin käyttäminen}

alkaa{FlushRight}

--------------------- Dokumentoi sisältö tähän ----------------

-------------------------------------------------- --------------

loppu{FlushRight}

loppu{asiakirja}

Tämän komennon tulos on:

HUOMAUTUS: LaTeX tukee myös RaggedLeft -komentoa tekstin kohdistamiseksi oikealle. Sen syntaksi on:

RaggedLeft {Tekstisisältö}

Tasaa teksti keskelle

Jos haluat tasata tekstin keskelle ragged2e -paketin avulla, käytä Center -komentoa seuraavasti:

alkaa{Keskusta}

loppu{keskusta}

Tuloksena oleva kohdistus tähän on:

Koko tekstitys

Oletuksena LaTeX oikeuttaa täysin tekstin LaTeX -asiakirjoihin. Voit kuitenkin määrittää tämän nimenomaisesti, jos käytät eri kohdistustapaa.

Voit tehdä tämän käyttämällä correcty -komentoa.

LaTeX tasaa tuloksena olevan sisällön alla esitetyllä tavalla:

Yhtälöiden tasaaminen LaTeX: ssä

Amsmath -paketti määrittää yhtälöt ja kaavan kohdistuksen LaTeX -asiakirjoissa. Tuo paketti lisäämällä alla oleva merkintä asiakirjan johdanto -osaan.

käyttöpaketti {amsmath}

Yksinkertaiset yhtälöt:

Voit kirjoittaa yksinkertaisen yhtälön käyttämällä yhtälöympäristöä seuraavasti:

alkaa{yhtälö}

EHDOT

loppu{yhtälö}

Seuraava esimerkkikoodi näyttää yhtälön lisäämisen asiakirjaan.

asiakirjaluokka {artikla}

käyttöpaketti [utf8] {inputenc}

käyttöpaketti {amsmath}

alkaa{asiakirja}

otsikko {Kaavojen kohdistaminen}

kirjoittaja {Linuxhint}

maketitle

-osiossa {Yksinkertaisen yhtälön kirjoittaminen}

alkaa{yhtälö*}

E = mc^2

loppu{yhtälö*}

Tulos tähän on:

HUOMAUTUS: Jos haluat numeroida yhtälön, käytä yhtälöympäristöä (ilman tähtiä) alla olevan kuvan mukaisesti:

alkaa{yhtälö}

E = mc^2

loppu{yhtälö}

Pitkille yhtälöille

Jos haluat näyttää yhtälöt, jotka kattavat useamman kuin yhden rivin, käytä {monirivistä*} -ympäristöä. Kuten:

alkaa{monirivinen*}

loppu{monirivinen*}

Esimerkki siitä on:

alkaa{monirivinen *}

a (b) = c^c + d_{c} \

- e (a) - f^g

loppu{monirivinen *}

Tulos tähän on:

Kuinka tasata yhtälö

Voit tasata yhtälön käyttämällä {align*} -ympäristöä. Yleinen syntaksi on:

alkaa{kohdistaa*}

loppu{kohdistaa*}

Esimerkiksi alla oleva esimerkki tasaa yhtälöt pystysuoraan.

alkaa{kohdistaa*}

y-9 = 25\

x + 15 = 6\

3x = 9\

loppu{kohdistaa*}

Voit myös tasata sarakkeet, kuten alla oleva koodi näyttää:

alkaa{kohdistaa*}

x&= ja&kohteeseen&= b\

a^2 + b2 = c^2& &alkaen = sqrt{2. 3}

loppu{kohdistaa*}

Yllä oleva esimerkki tasaa yhtälöt kahteen sarakkeeseen. Tässä on esimerkkituotos:

Johtopäätös

Tämä opetusohjelma on opettanut sinulle, kuinka LaTeX -kohdistusominaisuuksia ja -paketteja käytetään tekstin ja muotoilujen kohdistamiseen.